Przykłady aktualnych realizacji

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe wyzwania.

Sprawdź teraz
geodezja sieci gazowej

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy sieci gazowej w gminie Pabianice we wsi Petrykozy.

Zakres prac obejmował tyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą ponad 3 kilometrów sieci gazowej, sieć realizowana przy użyciu przewiertów sterowanych. Dokumentacja obejmowała przygotowanie szkiców z wykonanych pomiarów oraz mapy powykonawcze potrzebne do zakończenia budowy.

tyczenie geodezyjne myjni

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe dla potrzeb inżynierii produkcji oraz wdrożenia nowych technologii w logistyce.

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe dla potrzeb inżynierii produkcji oraz wdrożenia nowych technologii w logistyce. Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji otrzymanej od zleceniodawcy w celu wykonania pomiarów kontrolnych oraz inwentaryzację nowo zamontowanych reflektorów. Określenie lokalizacji reflektorów pozwala inteligentnym w pełni zautomatyzowanym wózkom AGV (Automated Guided Vehicle, pol. zautomatyzowane pojazdy sterowane) przemieszczać i transportować artykuły w środowiskach transportowych, magazynowych i dystrybucyjnych. Pomiary zrealizowaliśmy w jednej z najnowocześniejszych fabryk papierosów w Europie oraz w fabryce lidera rynku opakowań tekturowych w Polsce.

mapa do celów projektowych

Kompleksowa obsługa budowy trzy piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Geodezyjna obsługa inwestycji, pomiary dla potrzeb procesu budowlanego. Kompleksowa obsługa budowy trzy piętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zapoczątkowana wykonaniem mapy do celów projektowych, wykonaniem tyczenia oraz geodezyjną obsługa budowy i montażu.
Tyczenie i pomiary kontrolne na każdym etapie budowy obejmowały między innymi: określenie położenia płyty fundamentowej, wyznaczenie położenia szachtów instalacyjnych, szybu windowego, ścian nośnych, rdzeni, nadciągów, instalacji. Obsługa zakończy się geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, a jej wyniki zawarte będą na szkicach z inwentaryzacji oraz na mapie powykonawczej.
Pomiar pionowości regałów

Pomiar pionowości regałów

Pomiar pionowości regałów w hali magazynowej fabryki światowego producenta maszynek do golenia i ostrzy w Łodzi. Na zlecenie renomowanej, światowej firmy zajmującej się organizacją przestrzeni magazynowych, w systemy logistyki wewnątrzzakładowej, przemysłowe konstrukcje regałów, wykonaliśmy pomiary kontrolne w celu zbadania odchyleń od pionu konstrukcji regałów. Zlecenie obejmowało trzy pomiary kontrolne, pierwszy po montażu konstrukcji regałów bez obciążenia, drugi po obciążeniu regałów, a trzeci po dwóch miesiącach od pełnego obciążenia. Pomiary zostały wykonane przy pomocy nowoczesnego tachimetru robotycznego oraz z zachowaniem obowiązujących norm europejskich przy wykonywaniu tego typu pomiarów.

tyczenie geodezyjne myjni

Tyczenie samoobsługowej myjni samochodowej

Tyczenie samoobsługowej myjni samochodowej dwustanowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną.
Prace geodezyjne obejmowały przygotowanie terenu budowy i wytyczenie geodezyjne dwustanowiskowej samoobsługowej myjni samochodowej wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą. Prace geodezyjne prowadzone były na terenie miasta Pabianice. Dla przedmiotowej inwestycji wykonywaliśmy geodezyjną obsługę inwestycji oraz inwentaryzację powykonawczą, która jest jednym z niezbędnych elementów jakie inwestor potrzebuje do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych pod sieć wodociągową.

Przedmiot opracowania stanowiło wykonanie geodezyjnej mapy do celów projektowych pod sieć wodociągową w pasie dróg ulicy Hetmańskiej, Ułańskiej.
W ramach dokumentacji sporządzono mapę geodezyjną obszaru obejmującego kilka hektarów terenów budowlanych na której sporządzony zostanie projekt przebiegu nowej sieci wodociągowej.
Zaktualizowana kopia mapy zasadniczej, czyli mapa do celów projektowych będzie stanowić podstawę dokumentacji projektowej a tym samym umożliwi inwestorom uzyskanie pozwolenia na budowę.
Mapę wykonano w wersji numerycznej w formacie dxf i dwg oraz przekazano inwestorom w postaci papierowej na arkuszy formatu A1.
mapa geodezyjna

ETAP 1

Mapa do celów projektowych pod budowę domu jednorodzinnego.

Przedmiot opracowania stanowiło wykonanie geodezyjnej mapy do celów projektowych pod budowę domu jednorodzinnego wraz z uzbrojeniem terenu w miejscowości Piątkowisko na terenie gminy Pabianice. W ramach dokumentacji sporządzono mapę geodezyjną obejmującą obszar poniżej 1 hektara. Obszar obejmował działkę budowlaną wraz z opaską 30 metrów od granic inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem. Mapa pod budynek wymaga analizy prawnej przebiegu granic działki, jest to najważniejsza sprawa aby granice na mapie były ustalone prawnie tzn w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajdowały się operaty, dokumenty prawne na przedmiotową działkę. Sprawa przebiegu granic jest istotna pod względem lokalizacji projektowanego budynku, który zgodnie z obowiązującym prawem powinien być usytuowany od granic działki w odległości 4 metrów w przypadku ściany z oknami i drzwiami lub 3 metrów w przypadku ściany bez okien i drzwi, oczywiście uwzględniając jeszcze założenia miejscowego planu zagospodarowania terenu lub w przypadku braku takiego planu uwzględnić warunki zabudowy działki. Mapa do celów projektowych będzie podstawą do przygotowania projektu zagospodarowania terenu, w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Tyczenie budynku mieszkalnego

ETAP 2

Tyczenie budynku mieszkalnego.

Zlecenie obejmowało wytyczenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na prywatnej działce budowlanej w miejscowości Rydzyny w gminie Pabianice. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestor zlecił wytyczenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wykonanie tego zlecenia wymagało pozyskania niezbędnych danych do opracowania szkicu tyczenia takich jak:

  • projekt architektoniczno- budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu działki,
  • zgłoszenie wytyczenia w Powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, otrzymane dane dotyczące przebiegu granic działki pozwolą wynieść dane projektowe w teren zgodnie z decyzja pozwolenia na budowę,
  • uzgodnienie z kierownikiem budowy, o tym że w terenie wyznaczamy osie konstrukcyjne budynku.
    Etapem pierwszym było wyznaczenie obszaru do zdjęcia warstwy ziemi pod wytyczenie, usunięcie tzw humusu i przygotowanie terenu przez inwestora.
    Zgodnie z ustaleniami z kierownikiem budowy i wykonawcą wytyczone zostały punkty główne budynku, osie konstrukcyjne oraz punkty wysokościowe.
    Osie konstrukcyjne zaznaczono na przygotowanych przez wykonawcę drewnianych ławicach poza obrysem budynku w przygotowanym wykopie.
tyczenie geodezyjne myjni

ETAP 3

Geodezyjna inwentaryzacja budynku mieszkalnego wraz z przyłączami.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku mieszkalnego wraz z przyłączami: wodociągowym, energetycznym, gazowym i szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne. Prace geodezyjne obejmowały pomiary bieżące w toku postępowania budowy począwszy od wytyczenia przebiegu przyłączy zgodnie z planem zagospodarowania działki, a skończywszy na pomiarze uzbrojenia terenu w otwartym wykopie przed zasypaniem i pomiarze narożników budynku oraz pomiarze utwardzenia terenu. Przeprowadzone pomiary utrwala się na szkicach z inwentaryzacji powykonawczej, które po przyjęciu do tzw zasobu geodezyjnego w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnej i Kartograficznej zostają ujawnione na mapie zasadniczej. Inwestor otrzymał uwierzytelnione kopie szkiców z inwentaryzacji oraz mapkę powykonawczą z zaznaczonym budynkiem i przebiegiem infrastruktury uzbrojenia terenu ( przyłączy ), mapka jest podstawą do zakończenia budowy i niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Szkicu z Inwentaryzacji Budynku Mieszkalnego wraz z przyłączami

Przykład Szkicu z Inwentaryzacji Budynku Mieszkalnego wraz z przyłączami