Wytyczanie budynków i budowli jest pracą wykonywaną przez geodetę i polega na wskazaniu położenia obiektu budowlanego w terenie w odniesieniu do założeń projektu budowlanego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych obiektów.

Tyczeniu podlegają z reguły główne punkty konstrukcyjne budynku, a dokładność posadowienia budynku w terenie nie jest mniejsza niż kilka milimetrów, w przypadku sieci uzbrojenia terenu załamania przebiegu tras projektowanych sieci ( woda, kanalizacja, gaz ).
Po etapie przygotowań obejmujących przygotowanie projektu do geodezyjnego wyniesienia w teren geodeta przeprowadzi pomiary w terenie, a po wykonaniu prac dokona wpisu do dziennika budowy. Czas realizacji może się wahać w zależności od ilości osi i stopnia skomplikowania danego obiektu budowlanego. W wykonywanych przez nas tyczeniach nabijamy kołki na gruncie lub zaznaczamy punkty na przygotowanych wcześniej ławicach drewnianych, nanosimy reper wysokościowy odnoszący się do projektowanego zera budynku.
Usługa tyczenia zawiera w sobie również wyznaczenie punktów do zebrania humusu przez koparkę, gdyż niedokładne określenie granic tego obszaru potrafi utrudnić geodecie pracę. Wszelkie szczegóły, cenę i konkretny termin realizacji ustalany jest w odniesieniu do konkretnego przypadku.